Ota yhteyttä: 0405176266

info@kukkasalonki.fi

Patruunantie 20, Vimpeli

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Kukkasalonki Kastanja Ky, Y-tunnus: 1545025-8, Patruunantie 20, 62800 Vimpeli. Rekisteriä ylläpitää ainoastaan Kukkasalonki Kastanja Ky:n yrittäjä. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä yrittäjä Eila Lakaniemeen, info@kukkasalonki.fi p. 040 517 6266.

Henkilötietojen keruu

Jos kävijä täyttää yhteystietolomakkeen tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@kukkasalonki.fi, hänen täyttämät ja/tai lähettämänsä tiedot tallentuvat voi Kukkasalonki Kastanjan sähköpostin palvelimelle. Tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon.
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Kerättävät tiedot

Kukkasalonki Kastanja Ky kerää tietoja asiakkaistaan. Lomakkeella henkilöistä kerätään nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sähköpostiviesteistä voi Kukkasalonki Kastanja Oy vastaanottaa lähettäjän nimen ja sähköpostiosoitteen sekä mahdolliset muut tiedot, mitä henkilö tarjoaa omaehtoisesti viestissään.

Henkilötietojen säilytys

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen oikaisu ja poisto

Jos haluat tarkistaa, muuttaa tai poistaa tietosi, ilmoita siitä info@kukkasalonki.fi

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturvatoimet

Henkilötiedot turvataan teknisillä toimenpiteillä, joiden ansiosta tietoihin eivät pääse muut kuin yrittäjät itse. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja tietokoneen käyttö on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla keinoilla.